Medlemskap

Diskriminering på dagsorden i Litteraturhuset

16. september 2020
Arild Knutsen (FHN) og Guri Hestflått Gabrielsen (LDO) belyste og drøftet diskriminering på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Styrk Fjærtoft.

Erfaringskompetanse.no 16. september 2020: Diskriminering på dagsorden i Litteraturhuset, skrevet av Tone Larsen Hoel.

Hva er diskriminering i rettslig forstand? Og hva er spesielt med diskriminering på feltet psykisk helse og rus?

Det var blant spørsmålene som ble stilt på Erfaringkompetanses åpne temamøte i Litteraturhuset mandag. Fagdirektør Guri Høstflått Gabrielsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) belyste temaet på hvert sitt vis før de møttes til samtale.

Klikk her for å se video fra arrangementet.

Gabrielsen oppfordret Arild Knutsen og andre med rusavhengighet og psykiske vansker å melde inn til LDO eksempler på det de mener er diskriminering, slik at ombudet kan undersøke dette for å få en rettslig avklaring. Per i dag får ombudet inn få saker som omhandler mulig diskriminering grunnet psykisk lidelse og rusproblem.

Diskrimineringsvernet er dynamisk, det går fra idéstadiet – til normstadiet – til gjeldene rett. Det vil si at hvem som kommer inn i lovverkets bestemmelser og under vern, er i utvikling og under politisk påvirkning.

Mange får god hjelp. Men en del rusavhengige får ikke psykisk helsehjelp for sine psykiske helseproblemer fordi de har store rusproblem, enda disse psykiske problemene ofte er underliggende for rusbruken. Man blir nektet helsehjelp fordi man er rusavhengig, hevdet Arild Knutsen da han fikk ordet.

– Jeg føler meg krenket og forskjellsbehandlet som, særlig illegal, rusmisbruker hver dag. Folk som har et rusproblem får ikke den utredning, helsehjelp og helseoppfølging andre får.

Om andre uten rusproblem hadde hatt de alvorlige helsetilstander mange rusavhengige kan ha, ville alt blitt gjort for å redde liv. Det skjer ikke overfor mennesker med alvorlige rusproblem, mener Knutsen.

Dømmende helsevesen

Videre trakk Knutsen fram at han som del av en gruppe «narkomane» rutinemessig blir fratatt førerkortet når han søker hjelp, uten at det tas en individuell vurdering.

Dette kan gi store uheldige konsekvenser for rehabilitering og hverdagsliv. Er man innlagt på rusinstitusjon må man innordne seg et system og godta tvungne (frivillig inngått tvang) urinprøver avlagt under tilsyn, ransaking ved innkomst og utkastelse dersom man unntaksvis ikke klarer å la være å innta rusmidler.

– Slik bør det ikke være når en har søkt hjelp for en svært alvorlig, potensielt dødelig, tilstand. Vi må avslutte «krigen mot narkotika», fortsatte Knutsen.

Det er fint at vi diskuterer diskriminering overfor rusavhengige nå som rusreformen er på gang. Vi er redd for at moralismen som eksisterer i justis, overføres til helsevesenet. Vi må se på rusavhengighet med nye briller – som et helseproblem – og begynne å behandle folk som andre med helseproblem.

Rusavhengige må også bli rettslig likestilt andre grupper. Vi vil jobbe opp mot politikerne for å få endret loven slik at vi blir behandlet på lik linje med andre.

Les hele saken på erfaringskompetanse.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu