Medlemskap

Dette blir viktig på rusfeltet i 2021

30. desember 2020

Rus og Samfunn 30. desember 2020:

Hva er det viktigste som har skjedd på rusfeltet i 2020? Rus & Samfunn har spurt ledere for seks organisasjoner innen rusfeltet. Og vi har spurt: Hva vil organisasjonen du leder prioritere å jobbe med i 2021?

Arild Knutsen

leder i FHN - Foreningen for human narkotikapolitikk:

Hva er det viktigste som har skjedd på rusfeltet i 2020?—  2020 har vært et veldig spesielt år for oss i FHN og rusfeltet slik vi kjenner det. 

I løpet av året har innholdet i Rusreformutvalgets rapport og utvalgets innstilling vært under bearbeidelse hos organisasjoner, offentlige instanser og i de politiske partiene. Dette har ført til mye spennende samarbeid og et høydepunkt for meg var da helseminister Bent Høie og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn inviterte meg til pressemøte for å markere at høringsrunden var over. Det var veldig sterkt da vi tre sto på Egertorget og fortalte TV2 om viktigheten av å avkriminalisere rusmiddelbruk, en politibil kom kjørende opp mot oss, og det har jeg ofte opplevd akkurat der. Men da de så oss snudde bilen og kjørte vekk igjen. Bedre symbolikk skal man lete lenge etter.

Det største høydepunktet var likevel da vi tok med representanter fra proLAR Nett, Marborg og erfaringskonsulenter fra kompetansesentre til FNs narkotikakommisjon i Wien i mars. Der arrangerte vi et seminar om samarbeidet mellom sivilsamfunnet og myndighetene. Og Norges myndigheter arrangerte et seminar om innstillingen til rusreformen. Dette ble tatt veldig godt imot av FNs organer og representanter fra mange land. Det ble særlig lagt merke til da jeg takket Bent Høie for å involvere sivilsamfunnet i å skape en mer menneskerettslig narkotikapolitikk, og han repliserte med å si at vi har diskutert dette i 20 år og jeg hadde hatt rett, han hadde tatt feil. Med dette fikk vi bidra til eksport av ideene og holdningene bak rusreformen til det internasjonale samfunn, enda før reformen er endelig vedtatt. 

Koronapandemien virket positivt på modningsprosessen ved at Helsedirektoratet, i tråd med regjeringens innstilling til sivilsamfunnet, var veldig gode til å involvere oss i forkant av nedstengingen i mars og i tiden etter. Vi har siden fått delta i ukentlige møter, og dette har ført til veldig raske og gode omstillinger og til mye godt samarbeid mellom organisasjonene. Som ved tidligere virusutbrudd har også nå "just say no – tilnærmingen" måttet vike for en kunnskapsbasert innstilling med folkehelseperspektiv. Politikere har problematisert tørkesituasjonen på narkotikamarkedet, behandlingsapparatet har myknet opp reglene og situasjonen har åpnet for vurdering av substitusjon av andre alvorlige avhengigheter og mye mer. 

Hva vil organisasjonen du leder prioritere å jobbe med i 2021?

Vi er veldig spent på 2021. Da skal vi markere at FHN er 15 år. Og vi skal kjempe for at avkriminaliseringen skal bli fullstendig og ikke kun gjelde for dem som allerede er rusavhengige.

Les alle svarene på Rus og Samfunn her.

Tilbake til nyheter
crossmenu