Medlemskap

Det er på høy tid å utrede konsekvensene av legalisering

22. juli 2022

Oslodebatten.no 13. juli 2022: Det er på høy tid å utrede konsekvensene av legalisering, av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Abid Rajas åpenhet kan bidra til avstigmatisering av ulovlige rusmidler.

Abid Raja mener det ikke er nok med den foreslåtte rusreformen, som handler om avkriminalisering. Nå vil han sparke i gang en sivilisert og saklig debatt om legalisering av cannabis. Og han er ærlig om at han selv har tatt noen drag av en joint, og inhalert.

Selv om 23 prosent av befolkningen mellom 16 og 64 år har oppgitt å ha prøvd cannabis noen gang (2019), kan Rajas åpenhet bidra til avstigmatisering av brukere av ulovlige rusmidler.

Likevel er det nok mange som stusser over utspillet.

Straff forebygger ikke rus

Det er et klart flertall på Stortinget for å opprettholde forbudet. Legalisering misforstås av de fleste partiene som det lengste man kan gå i rusliberal retning. Det antas at legalisering vil føre til en bagatellisering av bruken og til en sterk økning i både bruk og relaterte problemer.

Da er det viktig å huske, at det samme trodde et overveldende flertall om avkriminalisering for bare få år siden.

Nå har vi omfattende dokumentasjon på at straff ikke forebygger rus, men skaper uheldige belastninger for brukere av ulovlige rusmidler. Bruk av ulovlige rusmidler sammen med belastninger i livet, kan føre til det vi kaller rusproblemer. Og straff står beviselig i veien for at folk kommer tidlig i posisjon til å ta imot hjelp.

Det at kriminalisering av rusmiddelbruk verken forebygger rus eller rusproblemer, kom svært overraskende på de fleste.

Tidligere helseminister Bent Høie tok en for laget da han erklærte sin endring i standpunkt med å fortelle, hos FNs narkotikakommisjon, at han har kjempet mot avkriminalisering i 20 år, så har han satt seg inn i dokumentasjonen og erklærte til sine tidligere motdebattanter at: «You had right, I had wrong».

På høy tid å utrede konsekvensene av forbudet

At selve praktiseringen av forbudet ikke virker, illustrerer at det er på høy tid å utrede konsekvensene av forbudet. Det fortjener utspillet til Abid Raja, det fortjener ungdommen vår, og det fortjener vårt samfunn.

Alternativet til forbud er politisk styrt regulering. Og Norge har lange tradisjoner for en restriktiv ruspolitikk. Det betyr at forslaget om legalisering ikke handler om en avslappet holdning til bruk av cannabis, men at myndighetene tar kontroll over markedet.

På den måten vil store deler av pengestrømmen tas vekk fra mafia og ende i statskassa, det vil gi økte midler til forebygging av rusproblemer og utenforskap.

Det er nettopp slik de gjør det i Canada, og den samme planen har Tyskland, som skal legalisere cannabis, strengt regulert, fra 2023.

Hensikten er å beskytte barn og unge fra markedet, noe forbudspolitikken for lengst har vist seg å ikke gjøre. Tysklands regjering baserer sin plan om legalisering på en utredning som viser at det vil føre til skatteinntekter og besparelser i justisapparatet på, samlet sett, 4,7 milliarder euro. Altså rundt 48 milliarder kroner pr. år.

Ethvert parti med respekt for seg selv, bør gå inn for en utredning for å få en klargjøring av konsekvensene av dagens politikk, heller enn å basere sin politikk på utdaterte holdninger.

Les artikkelen på oslodebatten.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu