Medlemskap

Det er ingen fare for at kriminelle gis anledning til å vokse

12. mars 2020
Tonje Jevari i Foreningen for Human Narkotikapolitikk svarer Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, i Politiforum.

I Politiforum 5.mars sier politimester Ellen Katrine Hætta at det vil få svært uheldige konsekvenser å gjennomføre Rusreformutvalgets forslag, og at det er urovekkende at bruk og oppbevaring av 5 gram heroin ikke skal innebære straff.

Jeg finner det som mer uheldig konsekvens at politimesteren og politiet i Finnmark ikke har den forventede og korrekte kunnskap om rusreformens innstilling NOU 2019:26 Fra straff til helse. 

Rusreformforslaget anbefaler en avkriminalisering, altså ikke en legalisering slik Hætta mener reformen vil oppfattes som. Politiet av alle bør i høyeste vite forskjellen på avkriminalisering og legalisering av narkotika, da det er politiet som i første rekke vil komme til å håndtere slike saker. I innstillingen poengteres det klart at spørsmål om legalisering ikke er en del av mandatet. Å fremme reformen som noe annet er lite hensiktsmessig. 

At politiet ikke skal gripe inn ved besittelse av mindre mengder illegale rusmidler er også en misoppfatning som synes være utbredt i politiet.

Les artikkelen i Politiforum her.

Tilbake til nyheter
crossmenu