Medlemskap

Dagen: Blå Kors vil hjelpe, ikke straffe

3. februar 2018


Dagen 03. februar 2018. Blå Kors vil hjelpe, ikke straffe.
Blå Kors ønsker å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. Frelsesarmeen er skeptisk, men mener det må vurderes. Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk ser en radikal endring på rusfeltet. Det skulle egentlig bare mangle. De som hjelper rusavhengige driver med mange inkluderende tiltak, mens politiet driver med ekskludering - bøter og fengsel - noe som står i kontrast til det hjelpeorganisasjonene gjør på rusfeltet, sier han. Mens Marte Di Micco-Derås i Fransiskushjelpens Sykepleie på hjul er mot legalisering, men åpen for avkriminalisering, ønsker Knutsen at narkotiske stoffer kommer til salgs på Vinmonopolet. – Man misforstår ofte og tror vi ønsker fri flyt av stoffer, men vi ønsker statlig regulering, distribusjon og salg for å få innført gode, fornuftige restriksjoner, sier Knutsen. – Vil det ikke føre til at unge synes det er lettere å begynne med narkotika? – Det er forbuden frukt som smaker best. Det blir stimulerende å få tak i narkotika, en måte å opponere mot samfunnet på. Alle land som har hatt avkriminalisering og legalisering til fordel for medisinsk eller rekreasjonell bruk, har sett en nedgang i bruken, særlig blant unge mennesker, hevder han.
Link til artikkelen

Tilbake til nyheter
crossmenu