Medlemskap

Brukervennprisen til Bent Høie

24. juni 2021

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) har besluttet å gi Brukervennprisen 2021 til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Arild Knutsen, Michelle Alexandra Muren og Janne Bøhmer Killingstad overrakk prisen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet 24. juni i forbindelse med FHNs 15-årsjubileum og de kommende dagers markering av Verdens narkotikadag.

Bent Høie holdt en flott takketale og berømmet oss for det fine samarbeidsklimaet. - Det er ikke noe vi kan ta for gitt, sa han og la til at alt vi har fått til og alt vi skal få til er avhengig av nettopp det. Seansen kommer ut på en liten film ved en senere anledning.

Hvert femte år deler vi ut Brukervennprisen til noen som har utmerket seg særlig i narkotikapolitikken eller i rusomsorgen.

I 2011 ble Thorvald Stoltenberg tildelt prisen.

I 2016 ble prisen tildelt Sverre Eika i Kirkens Bymisjon og Eva Karin Løvaas i Stiftelsen Bergensklinikkene. I 2021 er det et enstemmig styre og en samlet organisasjon som ønsker å takke Bent Høie og hedre han for sitt arbeid på rusfeltet med denne prisen. Bent Høie har i større grad enn noen andre bidratt til å endre folks holdninger til brukere av illegale rusmidler og spilt en avgjørende rolle for norsk og internasjonal narkotikapolitikk.

Han har vist for hele Norges befolkning og langt utenfor landets grenser at det går an å avslutte straffesporet under de gjeldende politiske forhold. Og han har bidratt til å utvikle et godt eksempel på hvordan trusselen om straff kan erstattes med tilbud om hjelp. Bent Høie har løftet fram brukerrepresentantene som ingen andre før han og bidratt til at vi har fått oppleve noen av våre mest gripende og uforglemmelige øyeblikk.

Det er mange å ta av, men disse tre hendelsene vil vi særlig trekke frem:

I 2018 holdt Høie, som leder av presidentskapet for Pompidou-gruppen, Europarådets narkotikapolitiske organ ministerkonferanse i Stavanger med representanter fra 39 land. Der ble det signert en Stavanger-erklæring hvor "combat drugs"-retorikken ble tatt ut og menneskerettighetene ble innført som en kjerneverdi. Og Høie sikret at både vi og Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon fikk være med på programmet, for å illustrere viktigheten av å involvere det sivile samfunn.

I 2020 reiste vi til FN-bygningen i Wien og skulle delta som observatører hos FNs narkotikakommisjon. Der var representanter fra alle verdens land og dit kom Bent Høie og presenterte Norges rusreform sammen med Rusreformutvalgets leder Runar Torgersen og han oppnådde sterk aksept for forslaget om avkriminalisering fra representanter for Verdens helseorganisasjon, FNs høykommissær for menneskerettigheter og FNs narkotikakontrollbyrå med flere. Det var da vi i den anledning ville takke fra salen at Høie kvitterte med de etterhvert så berømte ordene: "You had right, I had wrong". I etterkant var det flere delegater og andre som gråt i salen, i glede over å se at det går an å avslutte straffepolitikken under de gjeldende rammer og de ble rørt over hans aksept for brukerrepresentantene.

Da Bent Høie 19. februar i år presenterte regjeringens rusreform sammen med kunnskapsminister Guri Melby, sikret han samtidig at brukerrepresentantene ble stilt i sentrum for oppmerksomheten og og den videre diskusjonen. Vi hedrer Bent Høie for hans innsats for å skape en mer human narkotikapolitikk. Brukervennprisen er et innrammet linotrykk av Stavanger kommunes kumlokk. Symbolikken taler for seg selv. Kumlokkene finner man ute i gatene døgnet rundt. Få enser dem, men de som ser dem ser ned på dem. De anses som skitne og blir tråkket på hver eneste dag. Men når de plasseres i gode rammer og løftes opp til øyehøyde, så ser man dem som de vakre, nyttige og verdifulle kunstverkene de egentlig er. Det er en god illustrasjon på Bent Høies betydning for rusfeltet og de menneskelige konsekvensene av hans arbeid.

Tilbake til nyheter
crossmenu