Medlemskap

Ber byråden følge opp

22. juli 2022

Klassekampen 19. juli 2022: Ber byråden følge opp, av Bjørn Winquist.

RUS: Sosialbyråden i Oslo anklages for å skyve ansvaret over på regjeringen framfor å følge opp marsjordre om lokal rusreform.

Fra 1. juli var alle landets kommuner lovpålagt å opprette rådgivende enheter for russaker. Hensikten er at personer som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika, kan henvises dit av politiet som et vilkår for påtaleunnlatelse istedenfor å få bøter og fengsel.

Mandag skrev Klassekampen at byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) ønsker en generell avkriminalisering og mener rusenhetene er en videreføring av straffelinja.

Ansvarsforskyving

– Byråden skyver regjeringen foran seg. Hun har fått i oppdrag fra bystyret å ta tak i akkurat dette, sier Arild Knutsen.

Knutsen er leder i Foreningen Human Narkotikapolitikk, en medlems- og brukerorganisasjon på rusfeltet.

Han er enig med byråden i at de kommunale rusenhetene fungerer som lovens forlengede arm, som en del av straffapparatet.

– Men det er vedtatt et pilotprosjekt med en lokal rusreform for Oslo av et overveldende flertall i bystyret.

Han viser til et vedtak fra april der bystyreflertallet vedtok at byrådet skal gjennomføre et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet i Oslo om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.

Bystyret vedtok samtidig at byrådet skal søke nasjonale myndigheter om å få innføre en lokal rusreform i Oslo dersom kommunen og politiet ikke kommer fram til en enighet.

Lite verdt

– Byrådet må gå i dialog med politiet og sikre at vi ikke stilles vilkår for rustesting, sanksjoner og tilbakeføring til straffeapparatet, sier Knutsen og legger til:

– Ellers er ikke bystyrets vedtak mer verdt enn papiret det står på.

Flere kommuner har gjort lignende vedtak om lokale rusreformer, deriblant Trondheim, Kristiansand og Bærum. I flere kommuner diskuteres lignende forslag.

Knutsen mener det er viktig at byrådet følger opp vedtakene fordi Oslo er en foregangskommune.

– Dersom byrådet ikke får innført en god modell for Oslo, ser det fryktelig skummelt ut for de øvrige kommunene som også har vedtatt pilotprosjekter, sier han.

– Blir som ruskontrakter

Knutsen mener hensikten med rusenhetene må være at de som henvises, blir møtt og behandlet med respekt for å få god rådgivning og tilbud om oppfølging.

– Hvis ikke blir de nye rusenhetene arnesteder for videre bruk av ruskontrakter.

Ruskontrakter er en reaksjonsordning som har vært brukt overfor ungdom som blir tatt med narkotika. Kontrakten innebærer å ta urinprøver under tilsyn og ha samtaler med ruskonsulent eller helsesykepleier. Oslo kommune stoppet med ruskontrakter 1. mai i år. I de nye rusenhetene kan urinprøver settes som vilkår for å unngå straff.

Les artikkelen i Klassekampen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu