2. juli 2017

Hovedkontor

Arild Knutsen
Leder
Mobil: 472 61 057  
Conrad Jacobsen
Organisasjonssekretær
Mob: 916 08 324

Postadresse:

Foreningen for human narkotikapolitikk
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo

Organisasjonsnummer: 990 538 077