Krav om urintesting tar fokus fra tilrettelegging

Et makt- og hjelpeapparat innrettet rundt kriminalisering og kontroll vil føre til opplevelse av stigmatisering og ødelagte framtidsmuligheter. Foreningen for human narkotikapolitikk støtter fungerende generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, i behovet for en nasjonal evaluering av ungdomskontraktsordningen. Av Arild Knutsen og Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk https://www.dagbladet.no/kultur/krav-om-urintesting-tar-fokus-fra-tilrettelegging/68912182 

Trønderavisa: Overveldende respons

Trønderavisa: Overveldende respons. En bølge av engasjement for å forhindre kutt i lavterskeltilbudet Felten skyller nå mot politikerne i Steinkjer. Søndag kveld hadde 892 personer signert oppropet som ble satt i gang av Foreningen for human narkotikapolitikk fredag. Kari Helene Alstad som var med på å starte Felten og oppropets initiativtaker Arild Knutsen er overveldet Read more about Trønderavisa: Overveldende respons[…]

Dagbladet debatt. Urinprøvetaking av unge cannabisbrukere setter dem i dødsrisiko

Urinprøvetaking av unge cannabisbrukere setter dem i dødsrisiko Det er svært bekymringsfullt om ungdommer eksperimenterer med syntetisk cannabis for «å lure» testene. Av Anette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk. https://www.dagbladet.no/kultur/urinprovetaking-av-unge-cannabisbrukere-setter-dem-i-dodsrisiko/68893174 Vi kan alle samles om en intensjon om totalavhold for unge under 18 år, men å ta urinprøver for å hindre bruk av det mildere Read more about Dagbladet debatt. Urinprøvetaking av unge cannabisbrukere setter dem i dødsrisiko[…]

NRK Ekko: Nesespray med motgift kan ha reddet flere hundre rusavhengige

https://nl.nrk.no/podkast/aps/20062/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram_2017-11-15_0929_2067.MP3 Holdningene endres og det nærmer seg amnesti fra politiet ved oppringninger for overdoseutrykninger, men det sitter dessverre stadig langt inne. Radio Ekko om nalokson nesespray, heroinmotift 15. november 2017. Hva er resultatene etter 3 år med utdeling? De intervjuede er: Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Desiree Madah-Amiri ved Senter for rus- Read more about NRK Ekko: Nesespray med motgift kan ha reddet flere hundre rusavhengige[…]