f7f5940d-ee5e-4d54-b4f4-f08f71116d24 Bryter med personvernet - ved Arild Knutsen

Til fhn.no forside

948ef3d6-0a75-429d-85d4-3dcf7988797f
Bryter med personvernet .
av Arild Knutsen
leserinnlegg i Aftenposten/Aften 9. august 2006

Narkotest

NRK, Kveldsnytt meldte 5. august om en ny DNA-hårtest som lanseres i Sverige. Testen kan påvise bruk av narkotika og er allerede tatt i bruk av arbeidsgivere og foreldre i Sverige, debatten går derfor varmt hos söta bror. Ved å klippe av 6-7 hårstrå inne ved hodebunnen, kan man påvise eventuell bruk av narkotika de siste tre måneder. Dette er en utvikling i gal retning som det er nødvendig å advare foreldre og næringsliv mot. Ungdom skjuler sine rusproblemer desto mer og ligger alltid et hakk foran foreldrene. Skal tro om ikke skallethet blir mote igjen? Det blir en kostbar ekstrastraff for ansatte narkotikabrukere å måtte risikere å bli utsatt for slik omfattende kontroll. Personvernnemnda bestemte seg i forrige runde (februar 2006) for å opprettholde Datatilsynets vedtak om nekte narkotesting blant ansatte. Den gang ble urintester lagt ut for salg og Hydro med sine 36 000 ansatte var blant de interesserte. Det er grunn til å frykte at det legges inn ny søknad f ra næringslivet i forbindelse med lansering av hårtester.

Fordel

c7bdb082-8dd8-4846-b91d-d0f95f8939cf

Fordelen med hårtest kontra urintest er at alle rusmidler som går under samlebetegnelsen narkotika, kan påvises like lenge etter inntak. Urinprøver derimot kan kun påvise amfetamin det første døgnet etter inntak, heroin to til tre dager etter inntak og hasj kan påvises i mer enn en måned etter inntak. Rusavhengige som frykter å bli avkrevd urin kan derfor lettere takke ja til tunge stoffer for at rusavhengigheten ikke skal bli avslørt.

Ulempe

Det uheldige med bruk av hårtester er at arbeidsgivere kan avsløre hvilke typer illegale rusmidler ansatte har brukt i fritiden de siste tre måneder. Dette er en form for overvåkning som rammer personvernet og som åpenbarer krigen mot narkotikas sanne ansikt. Brukere og tidligere brukere av illegale rusmidler er uønsket i store deler av næringslivet. Hårtestene innebærer en risiko for ytterligere ekskludering fra arbeidslivet.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Det er viktig å trygge sikkerheten på arbeidsplasser og hjelpe arbeidere ut av rusavhengighet, men tillitsdrepende og ekskluderende tiltak har lenge vist seg å virke mot sin hensikt. Rettssikkerheten blir dårlig ivaretatt ved kontrolltiltak som dette. De eneste som tjener på det, er de som markedsfører og selger narkotestene.

Arild Knutsen,
leder Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Publisert på www.fhn.no 12. august 2006

Til toppen av sida Til fhn.no forside Valid HTML 4.01