bab76511-3df0-43a9-a4ac-3cfecd3860a5 Minnesmerke for overdoseofre - ved Arild Knutsen

d09bd117-b376-46a5-bd10-0d75c75bced6 Til fhn.no forside

Minnesmerke for overdoseofre.
ved Arild Knutsen
abd6ef51-516b-4b39-b7c8-368212ea7a55

Selv om det sommeren 2006 er herointørke i Oslo står Afghanistan foran rekordavlinger av opium. Det er all grunn til å advare mot hva som kan skje når resultatet av årets avlinger kommer ut på markedet. Tradisjonelt har slike overganger fra tørke til stor tilgang og sterk heroin ført til en mengde overdoser.

I en slik tragisk sammenheng kan vi opplyse at noen arbeider for å gi overdoseofrene et minnesmerke. Et forslag legges fram her:

- Gi overdoseofre et minnesmerke OsloPuls 13. juli 2006
Flere vil minnes narkoofre  OsloPuls 14. juli 2006

I en kommentar til reaksjonene på forslaget om minnesmerke for overdoseofre skriver Arild Knutsen (Aftenposten 20. juli 2006):

Minnesmerke for overdoseofre

Forfatter Øyvind Holen og undertegnedes forslag om et minnesmerke for overdoseofre på "Stokken" på Stovner, avstedkom interessante reaksjoner. Vi fikk bred støtte fra interesseorganisasjoner, lokalpolitikere og brukergrupper, men reaksjonene avslørte at få av de spurte hadde lest siste nummer av =Oslo og kapittelet om Stovner og derfor misforstått årsaken til forslaget.

Det vokste ikke ut av en tanke om hvor farlig bruk av "narkotika" er, men ut av tanken på hvordan kriminaliseringen, fordommene og utstøtelsen av brukerne førte til enorme krenkelser, nød og dødsfall - for de som valgte å ruse seg på annet enn alkohol. Leder i Stovner bydelsutvalg, Tore Ludts spekulering på om et minnesmerke kan virke advarende eller forlokkende, faller derfor på sin egen urimelighet.

Forslaget er heller ikke et forsøk på å få den hasjbefengte "Stokken" til å dominere for den heroinbefengte "Plata". Det er ment som en anerkjennelse av at utstøtelsesprosessen som ble ført mot Stokken-miljøet, førte til overforbruk av hasj og til at hasjrøykere gikk over til andre og dødelige rusmidler. Et minnesmerke på Stovner er starten på en ny anerkjennelse og derfor bare en begynnelse.

Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen har trolig forstått bakgrunnen for forslaget, han er positiv til et merke på Stovner, men ikke til et i sentrum. Holdningen kan gjenkjennes ved å sidestille forslaget om minnesmerke, med et til Oslo-bisp Kvarme om minnesmerke over de homofile som endte sitt liv som følge forbudet mot homofili fram til 1972 og den vedvarende utstøtelsespolitikken som den norske kirke fører overfor dem. Biskop Kvarme ville nok vært svært negativ til noe slikt utenfor domkirken, men av verdighets- og popularitetshensyn, ville han nok velsignet et forslag om en plakett i skogen ved et av trærne som fungerte som galge.

Arild Knutsen, tidl misbruker.
Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Til toppen av sida Til fhn.no forside Valid HTML 4.01