Til fhn.no forside

104982be-3141-4b22-a936-0f2383ab9dc7
26995d99-063e-4f9f-b231-e705728b18ed

Pressemelding 14. april 2007:
Krever full stans i medisinbytte for Subutexbrukere


fra Trond Henriksen, redaktør av narkoman.net, Bente Aker, LAR-nett, og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitkk

Brukerinstansene Narkoman.net, Foreningen for human narkotikapolitikk og LAR-Nett Norge, krever at Helse- og Omsorgsminister Sylvia Brustad kommer på banen og stanser det varslede medisinbyttet til subutexpasientene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Alle Subutexbrukere i Hordaland og Sogn og Fjordane har fått beskjed om at de må over på Suboxone innen sommeren. Vedtaket er tatt fullstendig over hodet på pasientene, hvilket illustrerer at brukermedvirkningsretten til rusmiddelbrukerne kun er symbolsk og ikke reell. Sentrene for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) hevder at ingen vil merke forskjell om det brukes riktig, men dette står i strid med flere brukeres erfaringer og informasjon fra Felleskatalogen. Bivirkningslisten er mer enn dobbelt så lang og deriblant finner vi økt fare for angst, depresjoner og fare for anoreksi, hvilket trygt kan sies å innebære potensial for mer sidebruk av andre medikamenter og rusmidler.

Flere brukere forteller om angst og søvnmangel som følge av frykt for økte bivirkninger og for abstinenser i overgangsfasen. Noen av de som allerede er tvunget over på Suboxone, har fått så kraftige bivirkninger at de har kastet medisinen og heller kjøpt Subutex illegalt. Vedtaket om medisinbytte innebærer individuelle kontraktsbrudd og generaliserer og mistenkeliggjør alle Subutexbrukere. Det tas ikke hensyn til hvor lenge brukeren har holdt seg nykter, hvilken fremdrift vedkommende har i samfunnslivet eller om det har blitt avslørt sidebruk eller ei. Alle tas over en kam og må bytte middel.

I følge Sosial- og Helsedirektoratet og Stiftelsen Bergensklinikkene har Suboxone et lavere misbrukspotensial, men dette står i strid med brukernes erfaringer. Suboxone injiseres også av desperat abstinente i rusmiljøene, men filtrert da Suboxone inneholder motgiften Naloxone.

I mange tilfeller går det galt i henhold til behandlingens intensjoner, men det vitner om manglende selvinnsikt når LAR velger å bytte medikament for alle. Hva med den manglende oppfølgingen? Hva med den manglende helheten i behandlingen? Hva med det faktum at mange sier de må lyve til behandlingsapparatet? Og hva med de mange som sier at behandlingsapparatet ikke forstår dem og at LAR ikke lenger er til å stole på?  

Vi mener medisinbyttet innebærer stor fare for helsemessige konsekvenser og i tillegg fare for tap av liv. Brukerinstanser må trekkes inn til dialog før eventuelt medisinbytte vedtas. Vi har en demokratisk rettighet til brukermedvirkning j.fr. Pasientrettighetene og myndighetene (Ved Helse- og Omsorgsdepartementet) har signalisert vilje til økt fokus på brukermedvirkningsretten. Vi frykter at medisinbyttet vil spres til landets øvrige fylker dersom det blir gjennomført i Hordaland og Sogn og Fjordane uten at brukerne har blitt hørt. Dette er en gylden anledning for statsråden til å vise at vår demokratiske brukermedvirkningsrett er reell og ikke kun symbolsk, derfor appellerer vi til henne og ber om at hun entrer banen og sikrer full stans i medisinbyttet og at brukergrupper tas inn til råd.

Trond Henriksen , redaktør
Narkoman.net
b1c1a510-e5da-41ff-b468-f54d96c645e1http://www.narkoman.net
954 14 718

og

Bente Aker, daglig leder
LAR-Nett Norge
http://www.larnettnorge.no/
472 94 319

og

Arild Knutsen , leder
Foreningen for human narkotikapolitikk
http://www.fhn.no
Tlf: 413 20 864

Publisert på www.fhn.no 14. april 2007. Meldingen ble redigert 17. april 2007

Til toppen av sida Til fhn.no forside