Til fhn.no forside

f0000cd6-5c5e-4a53-b204-6dd6bcdbb3aa

Hash/cannabis/marihuana/alkohol! 8b8640bd-dcfe-4cd9-88c7-f7e092760f57

8a369221-0ea7-4028-aa94-f2e72b937aca

Lederartikkel i Afhængigog hvad så? Nr. 4. nov. 2006.

ved Karen Groos,
Landsforeningen for Human Narkobehandling, Danmark

Karen Groos
Karen Groos

Hvorfor er myterne om hash (cannabis, marihuana) blevet så omfattende og vildledende? Måske fordi man har valgt at gøre hash ulovligt, bliver rygning - ja, endda blot en enkelt joint om måneden, omtalt som misbrug og udråbt som meget farligt.  For en meget stor del af befolkningen (indenfor alle samfunds- og aldersklasser), er hash et accepteret nydelsesmiddel, der dulmer og giver ro og afslapning.  Det gør ikke mennesker voldelige, tværtimod. Cannabis har været anvendt som nydelsesmiddel i tusinder af år, og der er udført medicinsk forskning i gennem mange årtier, der har påvist at hash er effektiv mod f.eks. grøn stær, migræne, kvalme efter kemoterapi, og mod kroniske smerter afledt af gigt, samt muskelkramper hos mennesker med sklerose og lammelser. Det giver også markant reduktion af rystelser og spasticitet. Desuden kan hash også være virksomt overfor depressioner. I England er der foretaget test af bilkørsel efter indtag af marihuana, som endda viste mere sikker kørsel.

Eksperter mener, at hash er et af de mest ugiftige stoffer, der findes. I de fleste EU lande er hash nu klassificeret fra A til C, som er på linie med kaffe og te, og det er tilladt borgerne der at ryge hash. Når videnskabelige samfund anerkender marihuana, som en substans, der udgør meget få skader for den offentlige sundhed eller sikkerhed, hvorfor så ikke afkriminalisere det og gøre det legalt? Det vil ikke kollidere med FN's narkotikakonvention! Kriminaliseringen koster samfundet mange penge og gør ganske almindelige samfundsborgere, (de unge får ødelagt deres straffeattest), til kriminelle, samt fastholder den organiserede kriminalitet.

Med hensyn til misbrug er det med hash, som med alle slags nydelsesmidler, andre og mange komplekse årsager, der kan skabe et misbrug af den ene eller anden art. Her kunne mange penge spares, der pt. bliver anvendt til kontrol og straffeforanstaltninger, der i stedet kunne bruges til omsorg og effektiv terapeutisk hjælp for de skrøbeligste, der har fundet flugt i et misbrug.

Alkohol

Er et nydelsesmiddel, som i moderate (fastsatte) mængder i det daglige og ved festlige lejligheder, udgør en fast ingrediens i den danske samfundskultur.

Det løfter stemningslejet ved at lempe kontrol-foranstaltningerne i hjernen, og hvis man er i balance, bliver man feststemt og føler sig let og glad. Alkohol vil dog altid påvirke ens øjeblikkelige indre sindsstemning. Er man ked, melankolsk eller jaloux, er det den tilstand der fremhæves. Det har nok de fleste iagttaget ved diverse fester. Ved dybere krænkelser udarter det ofte til grov vold. Tendensen bliver det samme, når alkohol blandes med andet stof.

Hos unge (og mange voksne) eskalerer drikkemønsteret heftigt i disse år, med både dagligt og ugentligt umådeholdent indtag af alkohol. De store kvantiteter alkohol, der efterhånden konsumeres af unge, ignoreres af mange mennesker, både unge, forældre og gamle. Overfor de unge, der indtager op til 25 genstande på en lørdag aften, er der stor berøringsangst. En del forældre mener ikke, de unge behøver guides, for de finder selv deres grænse, og de omtales ikke som alkoholikere. I Danmark er det accepteret at drikke sig ihjel, fordi det ikke er ulovligt. Men for den gruppe unge, som har et medfødt skrøbeligt fundament og disposition for afhængighed og misbrug, er mønsteret til alkoholisme hermed lagt. Mange unge søger efter en identitet, men her er det gruppeidentitet, der opnås når de føler, at de er med og hører til, ved at drikke ligeså meget som de andre, og blive ligeså stangstive, så de brækker sig over det hele. Det er in, og det er der fuld accept af og prestige i, for Danmark er en gammel drikkekultur, og det er jo bare en lille én.

Ingen fremholder overfor unge, hvad alkoholisme er, hvor skadelig alkohol er i disse mængder, (navnlig hos de unge,) og hvor nedværdigende, frastødende og hukommelsessvækkende fuldskab er. Det tages ikke alvorligt hverken hos de unge eller hos mange forældre, at vor drikkekultur faktisk er: "Alkohol brugt som et nydelsesmiddel og indtaget i begrænset mængde". Umådehold og misbrug inden for dette område, koster manges helbred i form af diverse skader på alle organer, specielt lever, hjerne og fosterskader. Alkoholskader der optræder på utallige måder, ses i form af fysiske skader, store psykiske og sociale følgevirkninger og høj alkoholrelateret dødelighed. Trafikalt er det farligt, og samfundsøkonomisk koster det mange penge. Det er vigtigt at god information om alkoholfarer, altid skal være aktuelt. Forbud vil kun føre til organiseret kriminalitet.

Man kan undres over med hvilken lethed den største del af befolkningen, offentligheden og den lovgivende magt betragter alkohol, sammenholdt med den mytedannelse og forvanskning, med bøder og straf, når det drejer sig om den betydelige mindre skadelige cannabis.

Forældre kaster sig hysterisk over telefonen i radioprogrammer når det drejer sig om hash. Men når det drejer sig om alkohol, bringer det ikke forældre i affekt eller til telefonen, selv når deres unge børn har måttet sendes til udpumpning. Ikke mange interesserer sig for, at advare og oplyse om, at det er alkoholen, der giver de negative udslag, når det blandes med andre stoffer. Fordommene om hash, drukner den reelle information. Hvis et menneske er disponeret for misbrug og de givne forudsætninger er til stede, er risikoen for at blive misbruger lige stor, uanset om det er hash eller alkohol. Forskellen er, at hash er ulovlig, selvom den er langt mindre farlig. Mens det er Alkohol der er lovlig, på trods af, at den er meget mere giftig og skadelig.

Hvor er logikken?

Karen Groos. Okt. 2006.

Publisert på www.fhn.no 28. november 2006. Gjengitt med tillatelse..

Til toppen av sida Til fhn.no forside