2b1a678c-20ab-420c-a437-e27888a6d1ec

Til fhn.no forside

Vedrørende legalisering af cannabis/hash/marihuana.

Lederartikkel i Afhængigog hvad så? Nr. 1. mars. 2007.bdce3843-234e-47d9-b3d2-2ec7eca53e2b

ved Karen Groos,
Landsforeningen for Human Narkobehandling, Danmark

Karen Groos
Karen Groos

Det er for os en selvfølge, når vi taler om legalisering af dette stof, at det skal fremgå af en varedeklaration, (som det gør med andre rusmidler f.eks. øl, vin og spiritus), hvilket indhold og hvilken styrke produktet har. Det er det øgede indhold af THC, som læge Merethe Nordentoft ser som problemet nu til dags og for nylig har omtalt i pressen: "Indholdet af tetrahydrocannabinol (THC), det aktive stof i cannabis, er øget stærkt i cannabis i løbet af de seneste årtier, og det varierer nu fra ganske svage koncentrationer (under 1 %) til koncentrationer op til 30%. Samtidig er det blevet klart, at cannabis indeholder en lang række forskellige stoffer, og der er opstillet den hypotese, at nogle af disse muligvis har en antipsykotisk effekt."

I sig selv er det altid et problem, når et produkt skal forarbejdes, distribueres og sælges illegalt i det kriminelle miljø, da det her ikke handler om ansvarlighed og deklarationer, men kun drejer sig om den mulige kæmpefortjeneste, der kan opnås, og som altid vil overskygge alle andre hensyn.

Problemet kendes fra f.eks. hjemmebrænderier hvor træsprit og kølervæske, samt andre farlige og mærkelige ingredienser indgik i produktet. Dette skabte mange ulykker med bl.a. blindhed og dødsfald til følge.

Det er betryggende, at alkohol er deklareret, så man er orienteret om, at en øl indeholder 4 %, som angivet på etiketten og ikke eventuelt 60 - 80 %. Ellers kunne mange mennesker blive døddrukne eller falde døde om efter indtag af en enkelt øl. (Som det stadig ses når det drejer sig om illegal og udeklareret heroin).

Der skulle ligeledes svares afgift til staten som på de øvrige rusmidler, (det fungerer jo udmærket). Så kunne der heraf afsættes et beløb til behandling af mennesker, der er disponeret for - og som af den ene eller anden årsag vil få - et misbrugsproblem.

Altså på samme måde som det gøres for de mennesker, der ikke længere har styr på deres forhold til spil, men som er blevet afhængige og misbrugere heraf, altså ludomaner. Her bliver der nu afsat et beløb fra spilleindtægterne, så der kan ydes hjælp i form af behandling til de udsatte personer, der uhjælpelig sidder fast og er ved at spille sig fra hus og hjem, med udsigt til at miste grebet om deres liv, risiko for økonomisk ruin og efterfølgende bedrageri og med kun udsigt til, at ende på gaden.

Cannabisbrugere ville kunne undgå bøder og fængsel, som skader mere end det gavner. Domstole og politi ville spare en masse tid og penge. Og de, der bliver misbrugere af hash, ville kunne få øjeblikkelig og kvalificeret hjælp, fordi det kommer til at handle om den egentlige komplekse årsag til misbruget (flugten). Så de uden det kriminelle miljø hurtigt kan komme styrkede videre med deres liv. I stedet for som i øjeblikket at ende i snigende udstødelse og social deroute, som hverken gavner mennesket eller samfundet. Der ville på denne måde kunne spares megen smerte, mange penge og spild af store ressourcer, som kunne anvendes til noget fornuftigere. d7ddad8c-28fe-44bf-90a4-60136600387b

Karen Groos. Jan.2007

 

Publisert på www.fhn.no 14. april 2007. Gjengitt med tillatelse..

Til toppen av sida Til fhn.no forside