Til fhn.no forside

Appell ved Marihuanamarsjen i Oslo 5. mai 200701e3511a-893f-429c-b3ba-3f5861e5fe35
ved Arild Knutsen

Arild Knutsen 5. mai 2007Kjære alle sammen. Først og fremst vil jeg takke for invitasjonen til å holde appell her på marihuanamarsjen. Mitt navn er Arild Knutsen og jeg er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). FHN er en organisasjon for brukere og brukervenner og vi kjemper for legalisering av alle rusmidler rammet av narkotikalovgivningen.

Jeg er ikke her i dag fordi alle skal få gjøre som de vil, men fordi alle skal få være seg selv. For når det dreier seg om rusmidler, så er viljen ofte flersidig. Det man til enhver tid ønsker, kan ha sin bakenforliggende årsak.

Hadde forutsetningene vært annerledes, ville kanskje viljen vært annerledes også. Derfor er jeg her for å anbefale fornuftige restriksjoner og fornuftige hjelpetiltak. Tusener har deltatt på avvenningskurs for cannabis i Europa og det sier ganske mye. Restriksjoner er ubestridelig gode hjelpemidler mot utbredelse av blant annet rusmidler. Det å bli utsatt for kontinuerlige fristelser kan endre viljen slik at den strider mot egen fornuft. Men forbudet er en restriksjon som rammer tilfeldig, og mest blant de vanskeligst stilte. Jeg vil minne om at hasjen har gått fra å tilhøre en liten subkultur til at politiet nå forteller at det er utbredt over hele landet. Utbredelsen har skjedd nettopp under lovforbudet. Forbudet rammer særlig de som ikke har en etasje i barndomshjemmet å utfolde seg i, og ute i mørket pågripes de av politiet og blir påført bøter og plett på rullebladet. Dette fratar dem muligheter for livet og skaper en forståelig bitterhet til samfunnet. Hasjrøykere rammes ofte av rasisme blant politiet, også av sosial art. Miljøet ved Akerselva forteller at politiet er særlig voldelige mot somaliere.

Cannabis er et lite egnet rusmiddel for ungdom, da rusen i seg selv oftest demper den utfoldelsen som hører ungdommen til. Det er påvist at hjernen deres er mest stimulert rett før hasjen røykes, og det er fordi det er spennende å begå en kriminell handling, en handling der du selv tar kontroll og som ikke rammer samvittigheten din det spor.

9ebc03c2-9fd8-4b55-8aef-93fd38be2878

Cannabis med sikker regulert tilgang er ofte vel egnet for voksne. Cannabis gjør godt. Det gir rom for å tenke seg om i en verden rammet av stress, slit, konkurranse og traumatiserende nyhetsinnslag. Cannabis gjør iblant problemer mer overkommelig og i motsetning til ved alkoholrus, kan man reflektere over problemer i hasjpåvirkning og huske refleksjonene dagen derpå. I går fortalte TV2 at skrumplever er i ferd med å bli vår nye folkesykdom. Langtkomne alkoholrelaterte leverskader er mer dødelig enn de fleste kreftsykdommer. Og andre alkoholrelaterte følger er; drap, ulykker, vold, seksuelt misbruk, psykiske lidelser og påfølgende selvmord. Mennesker har rust seg i alle kulturer, til alle tider og derfor er det fornuftig å legge til rette for bruk av et av de mest heldige midler. For få år siden ble tre fageksperter på rusfeltet spurt hvilket rusmiddel de ville tillat dersom vi ikke hadde noen rusmidler i dag . To svarte cannabis og en svarte Valium. Alkohol kom ikke på tale, fordi det er et av de verste rusmidler som finnes.

Politiet hadde før 1972 flere politistillinger som kun hadde som oppgave å raide offentlige toaletter for å ta homofile som snek seg til å ha sex der. Homofil sex foregikk i desperate omgivelser på grunn av lovforbudet mot homofili. I dag bruker politiet mange politistillinger på å jage brukere av illegale rusmidler og vi er flere som har opplevd den samme desperasjonen som disse homofile ble utsatt for.

Vold, voldtekter, overgrep mot barn, forsvinningssaker i rusmiljøene og organisert kriminalitet er uttalte nedprioriteringsområder for politiet, imens rusmiddelbrukere utsettes for en kontinuerlig og omfattende heksejakt. De aller fleste er enige i at illegal omsetning av rusmidler ofte skaper problemer, men vi er noen som ser at arrestasjoner ikke fører til reduksjon av utbredelsen.

Motstandere av legalisering av cannabis har gjort det til en sport å advare om at marihuanaen har økt i kvalitet. Vel, jeg tenker mange dyrkere takker dere for den gode reklamen, men problemet er at vi ikke får kjøpt cannabis med varedeklarasjon. Kundene må kunne vite hvor mange prosent THC det er i marihuanaen, da noen blir varig syke av for store inntak.

Og dere!: Nå er marihuana med glasspulver kommet til Norge. Marihuana med glasspulver har lenge vært et problem i blant annet Frankrike, Tyskland og England. Det har særlig vært tilgjengelig etter større politirazziaer. Glasspulver blandes i marihuanaen for å gjøre den tyngre og ergo mer verdt. Men de som røyker dette kan få varige skader på lungene og infeksjoner.

NRK, Brennpunkts aller siste sending tirsdag 23. januar, bar tittelen; "Frykt gir makt". Der fortalte de at beskutt ungdom på Furuset blir nedprioriterert. Ignorert! Vi opplever i dag en stadig økende økonomisk, helsemessig, sosial og trygghetsmessig ulikhet. Stadig fler opplever meningsløshet i livet og tyr derfor til rusmidler eller vold. Ungdom må ta loven i egne hender fordi de opplever det slik at politiet ikke vil hjelpe dem, selv når de er truet på livet.

Hva har egentlig politiet gjort under denne lutryggede utviklingskurven? De har vært opptatt med å raide ungdomsskoler, arbeidsplasser, området rundt Akerselva og det tunge rusmiljøet i sentrum. De har razziaer der fredsommelige hasjrøykere blir fremstilt for lokalsamfunnet som om de var bortimot mafiaforbrytere: De påfører dem håndjern og fører dem forbi et antall skuelystne, til skrekk og advarsel. Politiet nedprioriterer alvorlig kriminalitet imens de terroriserer de som er rammet av samfunnsutviklingen, ergo angriper politiet de minst ressurssterke ofrene for myndighetenes mislykkethet. Politiet straffer de som medisinerer seg selv og koser seg, imens de som skader og truer andre får gå i fred! Politiet skygger unna alvorlig kriminalitet og lar de mest brutale bestemme. Tryggheten i hovedstaden er deretter.

I fjor ble det foretatt mer enn 3500 pågripelser for brudd på "narkotika"lovgivningen i området rundt Vaterlandsparken. Primært innvandrerungdom ble arrestert. Forbudspolitikkens mislykkethet lyser mot oss, men få evner å se. Som følge av politiets aktivitet blir miljøet stadig større og området rundt stadig mer usikkert. Men så gir det jo politiet bedre tall på oppklaringsprosenten og på gjennomsnittstiden på oppklaringssaker. La oss være oss selv og vi vil jobbe med og for dere. Tving oss til en livsstil og vi blir provosert og vil jobbe mot dere. For alltid!

Til slutt vil jeg ønske dere en riktig fin tur i marsjen. Husk at vi er ambassadører for en veldig viktig sak. Husk å vise andre respekt når du vil respekteres selv! Takk for oppmerksomheten!

40b62b3c-dbea-405c-9e76-9cac193de33a


Publisert 6. mai 2007

Til toppen av sida Til fhn.no forside